Bewogen verhalen

In 2000 verscheen in een beperkte oplage Bewogen verhalen. Herleefd verleden. De gedenk-bundel werd geschreven door oud-leerlingen van het Missiecollege. De meeste verhalen komen uit de periode 1948-1960. Mijn generatiegenoten (1960-1969) hadden blijkbaar weinig zin om te reageren op het verzoek van de redactieleden.
Veel bijdragen komen overigens van één en dezelfde auteur: Jos P. Hij schrijft o.a.: 'Het schoolregime was een beproefde vorm van opvoeding. Het idee en model kwamen van militaire academies en middeleeuwse kloosterscholen. Het had zijn efficiëntie bewezen in het aankweken van zelfstandigheid, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Door het gemeenschapsleven en de discipline leerde men gezag te aanvaarden en leiding te geven.'
Of je kreeg er een hartgrondige hekel aan hiërarchie en macht, dat kon natuurlijk ook.
Eveneens opvallend is de volgende passage: 'Ook in het missiecollege, de informatie komt uit de jaren zestig, zijn enkele paters toch wat te intiem omgegaan met leerlingen. Ook dat zal wel veroorzaakt zijn door de eenzaamheid, het gebrek aan sociale contacten en de geleidelijke vervaging van de normen. Toch is het hoe dan ook een blaam voor de betrokken paters.'
Het zou nog tien jaar duren eer er in België en Nederland een stortvloed aan onthullingen over seksueel misbruik in o.a. katholieke internaten naar buiten kwam.