Korte geschiedenis

In de tweede helft van de 19de eeuw richtten de paters van de Heilige Geest, ook wel Spiritijnen genoemd, een Missiecollege met internaat op aan de Lisperstraat in Lier. De Congregatie van de Paters van de Heilige Geest was een missiecongregatie. Jongens (uit voornamelijk de Antwerpse Kempen en Limburg) volgden in het Missiecollege vanaf hun twaalfde de oude humaniora (Latijn-Grieks). Het was uiteraard de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen zich 'geroepen' zouden voelen tot het priesterschap. Door de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig van de vorige eeuw, verloor het Missiecollege zijn bestaansrecht: er waren geen roepingen meer. In 1968 kocht het bisdom Mechelen de gebouwen aan de Lisperstraat om er in 1973 de lagere school van het Sint-Gummaruscollege te vestigen.