De KSA

Vrijwel iedere leerling van het Missiecollege werd lid van de KSA (Katholieke Studentenactie). In mijn herinnering was de jeugdbeweging vooral actief op de zondagen die we moesten overblijven: wandelingen, stadsspelen, veldlopen, bonte avonden. De invloed van de KSA (Alles Voor Vlaanderen / Vlaanderen Voor Kristus!) was in de jaren zestig veel minder dan in de jaren veertig en vijftig.
Gilbert S schrijft in Bewogen verhalen. Herleefd verleden het volgende: 'De KSA was dé ervaring. We leerden marcheren als de besten, we leerden voordragen en een toespraak houden. We waren knaap, hernieuwer en leider. De KSA ontwikkelde in ons het leiding geven. Later, in ons  privéleven hebben velen dat als een pluspunt ervaren.'
En Geert L: 'Aan de KSA heb ik zeer veel te danken. Het heeft mijn leven voor een belangrijk deel beïnvloed. Ik ben er gevoelig geworden voor de Vlaamse ontvoogding binnen België. Ik leerde er kritisch zijn en werd activist. Maar vooral heb ik er geleerd samen te werken om veranderingen te laten groeien.'
In de jaren vijftig gingen KSA-leden niet alleen op kamp in o.m. Bergen op Zoom en Balen-Neet, een groepje trok zelfs ter beevaart naar Rome. Het was ook de tijd van de ABN-acties. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog leidde dat ook in het Missiecollege tot felle polemieken: Vlaamsgezindheid en collaboratie waren voor sommigen synoniemen.

Een KSA-afdeling in actie.