Roepingen

Op 1 januari 1962 werden in Kongolo (Katanga) 20 missionarissen van de Paters van de H.Geest vermoord. De jongste van hen, Theo Schildermans, was 28. Hij verbleef in het Missiecollege van 1945 tot 1952. Een periode dat er nog veel priesterroepingen waren. Dat veranderde in de roerige jaren zestig. Tijdens mijn Missiecollegejaren (1962-1969) ging welgeteld één leerling naar het noviciaat. In 1970 begon ik in het Maastrichtse ziekenhuis St Annadal aan een opleiding tot verpleegkundige. Opvallend was dat een groot aantal Belgische leerlingen van het mannelijk geslacht rechtstreeks van een Vlaams internaat kwam. Alsof de ene roeping tegen de andere was ingeruild.