Don Camillo

Tijdens het ontbijt mocht er in het Missiecollege niet gepraat worden. Ouderejaars leerlingen lazen vanaf een spreekgestoelte per toerbeurt voor uit een boek. Meestal passeerden 'heiligenlevens' de revue, af en toe was er ruimte voor iets luchtigs. Zoals de boeken over don Camillo, de Italiaanse dorpspastoor en zijn strijd met Peppone, de communistische burgemeester. De pastoor werd regelmatig tot de orde geroepen door Jezus, die hem in de kerk vanaf zijn kruis toesprak. De verfilming van de boeken, met Fernandel in de hoofdrol, maakten van don Camillo een beroemheid. Hoe katholiek ook, niet alle passages uit die romans mochten voorgelezen worden. Frivoliteiten van wulpse of verliefde dorpsbewoonsters werden overgeslagen. De surveillerende pater wist precies op welke pagina's in welk boek die voorkwamen, en hij wist ook precies welke leerlingen hij niet op het spreekgestoelte wilde hebben als die passages er aan kwamen.