Bezoekdag

Aan het eind van ieder schooljaar was er een bezoekdag voor de familie van de leerlingen. Op een zondagmiddag probeerde het Misssiecollege zich van een feestelijke kant te laten zien: de fanfare trad op, KSA-leiders zwaaiden met vendels, alle klassen voerden gezamenlijk in een geheel witte outfit een gymnastiekoefening uit die ingestudeerd was tijdens de wekelijkse turnlessen, op één van de speelplaatsen stonden tafeltjes en stoeltjes waar ouders in gesprek konden gaan met de paters-docenten. Het eerste jaar kreeg mijn moeder van pater F, de prefect, te horen dat hij er vast van overtuigd was dat ik een jongen met een roeping (voor het priesterschap) was. Vanaf het tweede jaar heeft hij er met geen woord meer over gerept.

Met pater S, klassetitularis van 6A aan tafel