Jongens op kostschool

In 1991 publiceerde Jos Perry bij uitg. Bruna het boek Jongens op kostschool (het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten). Ik citeer de achterflaptekst: 'Hoe zag het leven er uit binnen de internaten? Wat mocht, wat was verboden? Welke sancties wachtten de vermetele knaap die te ver ging? Hoe zat het eigenlijk met de seksuele voorlichting en met bijzondere vriendschappen? Hebben oud-kostschoolleerlingen het gevoel dat de opvoeding door priesters een stempel op hun latere leven heeft gedrukt? In Jongens op kostschool gaat Jos Perry (1950), zelf oud-leerling van twee kostscholen, op zoek naar de antwoorden. Hij laat oud-leerlingen en oud-opvoeders aan het woord. Zo rijst een beeld van de nu eens komische, dan weer tragische lotgevallen van generaties jongens, die met gemengde gevoelens terugkijken naar de uren in refter en studiezaal, kapel en slaapzaal.'