Kom eens naar mijn kamer

Vijf jaar eerder verscheen in Vlaanderen Kom eens naar mijn kamer van Vic De Donder, een boek over een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen. Ik citeer uit een bespreking op een Vlaamse boekensite: 'Het college! Waar is de tijd? Voor sommigen was het niet de prettigste periode uit hun leven. Bij het horen van het woord college spuwen ze prompt liters gal. Schone tijd? Gevangenis ja. Afschuwelijke sfeer, ellendige jaren! De meesten echter reageren enthousiast, graaien terstond uit hun voorraad luimige anekdotes. En in hun hart drijven ze met heimwee terug naar die schone jaren. Er zijn mooiere gebouwen opgetrokken dan de bakstenen forten met hun brede ingangspoorten en hun immense speelplaats. De klassen waren te klein, de banken versleten, het bleekgroene bord krijtbestoven. Voor de vensters zaten tralies en in de studie stonk het naar zweet en appelsienen. Veel schiet er van die collegetijd niet over. De oude gebouwen zijn gesloopt, de priester-leraars zijn vervangen door een leger leken, de tuchprefect is een dame, wie naar een meisje kijkt wordt niet meer weggestuurd maar doet heel gewoon, want de speelplaats loopt er vol van. Vele leraars hebben op ons een onuitwisbare stempel gedrukt, hebben hun enthousiasme in hun onvergetelijke lessen op ons overgedragen. En al was de tucht keihard, al was de mentaliteit dikwijls erg bekrompen, velen bewaren aan die tijd heerlijke herinnering.'
Kom eens naar mijn kamer verscheen in 1986. Ik vraag me af of de schrijver het anno 2016 dezelfde titel zou (durven) geven.