De biecht

De Heilige Communie en de Biecht waren de twee (van de zeven) sacramenten die we in het Missiecollege het meest ontvingen. Biechten, oftewel onze zonden belijden, moesten we iedere week. Eén van de meest geliefde biechtvaders was pater M, ook wel 'den ouwe' genoemd. Veel kostschoolgangers van de drie hoogste klassen gingen graag bij hem te rade. Voor zonden tegen het zesde (doe nooit wat onkuisheid is) en negende gebod (wees steeds kuis in uw gemoed) gaf hij naast vergeving een standaard penitentie (boetedoening) en die bestond uit het bidden van vijf onzevaders en vijf weesgegroetjes. Het was een penitentie die graag gedeeld werd met mede-leerlingen: het leverde je naast besmuikt gelach ook het nodige aanzien op.